BOMBALI HEALTH DEVELOPMENT

Stöd vårt arbete på sjukhus i Sierra Leone

Bombali Health Development är en ideell organisation som stöttar sjuk- och hälsovård i Sierra Leone, med fokus på vården av barn. Från ett flerårigt framgångsrikt arbete på sjukhuset Kamakwie Wesleyan Hospital övergår vi nu i början av 2022 till att arbeta på samma sätt vid Moyamba Government Hospital. Vi tror på idén att varje enskild gärning spelar stor roll för den människa man hjälper. Och är vi många som hjälps åt kan vi förändra världen. Verksamheten är helt beroende av bidrag och varje krona spelar stor roll.

Läs om hur du kan stödja oss

Nu finns årets almanacka att beställa!

Läs mer och beställ ditt ex här

Lars Seligman - en läkare utan gränser

Bombali Health Development startades 2017 som en ideell insats av Lars Seligman, en pensionerad läkare från Göteborg.

På rekommendation av en vän åkte han ner till Kamakwie i Sierra Leone och blev mycket imponerad av hur man med synnerligen begränsade resurser kunde utföra så mycket sjukvård.

Efter sitt första besök återvände Lars till sjukhuset och arbetade på egen bekostnad ett par perioder. Hans närmsta vänner och familj stöttade ekonomiskt, och följde arbetet genom Lars dagboksanteckningar på Facebook. Bidragsgivarna blev allt fler och snart bildades organisationen Bombali Health Development.

Läs mer om verksamheten

Detta räcker pengarna till

Ditt stöd blir effektivt – våra administrationskostnader är extremt låga
(under 3% år 2020). Alla som arbetar inom föreningen gör det helt ideellt,
och har ingen som helst ersättning.
25 SEK
Bota ett barn med malaria
200 SEK
Bota ett svårt sjukt barn med malaria och rädda liv
650 SEK
En livsavgörande operation av ett barn inklusive alla läkemedel
1 400 SEK
Månadslön för en sköterska inklusive alla sociala kostnader och semesterersättning
21 000 SEK
Månadslön för all personal på barnavdelningen (15 personer) inklusive alla sociala kostnader och semesterersättning
80 000 SEK
Månadskostnad för att driva avdelningen inklusive lab, röntgen, mediciner, medicinteknisk utrustning, mat, personal och kirurgi
Läs mer om hur du kan stödja oss

Vill ditt företag stötta vår verksamhet?

Bli företagssponsor! Vi har olika sponsorpaket att välja mellan, beroende på hur mycket ni som företag vill skänka. Alla bidrag till Bombali Health Development blir effektivt använda i barnsjukvården i Sierra Leone – våra administrationskostnader är extremt låga (under 3% år 2020). Därför kan ni vara säkra på att ert sponsorskap gör stor skillnad för många.

Bli företagssponsor

Tack till våra sponsorer!

Senaste från bloggen

Dieselgate fortsättning.

Det lilla barnet fött v 31 klarar sig nu helt utan syrgas. Det har dock kommit ett enmånaders barn med stora lunginflammationer och som är absolut syrgasberoende sannolikt för lång tid. Prognosen…

Mer från bloggen