This is Photoshop's version  of Lorem Ipsn gravida nibh vel velit auctor aliquet.Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auci elit consequat ipsutis sem nibh id elit.uci elit consequat ipsutis sem nibh id elituci elit consequat ipsutis ...

Follow me on instagram

Contact us

Eighth Avenue 487, New York 
Phone: +387643932728
Phone: +387123456789

OM OSS

Bombali Health Development (BHD)

Föreningen Bombali Health Development (BHD) stödjer sjukhuset Kamakwie Wesleyan Hospital i Bombalidistriktet i norra Sierra Leone, och hälsoarbetet i omgivande distrikt. Stödet går framför allt till barnsjukvård. Vår huvuduppgift är att stödja sjukhusets barnavdelning och ge den tillräckliga resurser för att drivas långsiktigt. Idag får gravida och barn under fem år sjukvård gratis, vilket har minskat både barnadödligheten och dödligheten i samband med förlossning avsevärt.

Barnavdelningen på Kamakwie Wesleyan Hospital har ca 26 platser. Där finns 2 läkare, 5 sjuksköterskor, 6 vårdpersonal, 2 städare samt kokerska. Lars Seligman reser regelbundet dit för att arbeta som läkare, och för att stödja administrationen. Även andra frivilligt arbetande från Sverige hjälper till i arbetet.

Föreningen bidrar också till bättre utrustning på sjukhuset och barnavdelningen. Under våren 2017 skickades en 40 fots container med sjukvårdsmaterial till sjukhuset. Den innehöll operationslampor och bord, operations-kit, sjukhussängar och mycket mer. Utrustningen har hjälpt till att modernisera sjukhuset och gjort det möjligt att ge en bättre vård.

Antalet som får hjälp varierar kraftigt över året. Men i genomsnitt behandlas på barnavdelningen ett 30-tal patienter per dag i öppenvård, och ca 20-25 i sluten vård. Dessa stannar genomsnittligt 1-2 dagar på sjukhuset. Den absolut vanligaste sjukdomen är malaria. Andra vanliga sjukdomar är lunginflammation, diarréer och kräkningar, omfattande sårinfektioner, brännskador och hjärnhinneinflammation.

Vårdresultaten har förbättrats dramatiskt. Numera (november 2017) är det ovanligt att barn dör, det sker något eller några dödsfall per månad. Tidigare förekom dagliga dödsfall bland dem som kom till sjukhuset. Förbättringen beror mycket på att det nu är gratis att komma med barn. Många av föräldrarna tjänar mindre än om den halv dollar om dagen. De kan inte betala för vård och söker först när det inte går att vänta längre. Förut, då man fick betala, var barnen alltså i mycket dåligt skick när de kom in till sjukhuset.

Att man kommer tidigare beror också på BHDs utåtriktade upplysningsverksamhet. Lars åker ut till byarna i området, och informerar på ett levande sätt om förekommande sjukdomar, och hur de ska undvikas. Då berättar han också om att man ska söka vård i rätt tid. Informationen handlar också om att motverka det traditionella bruket av giftiga örter.

BHD vill samverka med befintliga hälso- och sjukvårdsinstitutioner på plats. Vi undersöker också projekt som skulle kunna ge intäkter till sjukhuset. Sådana projekt har varit att starta en sjuksköterskeskola, och att paketera och sälja vatten från sjukhusets vattenkälla.

Vår verksamhet i Sverige

Verksamheten i Sverige handlar om att säkra finansiering av verksamheten i Sierra Leone, och att sprida kunskap om landet och framförallt hälsoförhållanden i Bombali-distriktet. Detta gör vi framför allt genom vår hemsida, vår Facebook-sida och genom att hålla föredrag för bl a sjukvårdspersonal, föreningar, på skolor och företag. Men också i spontant sammankallade, intresserade grupper.

Finansiering sker främst genom att vi samlar in pengar i samband med föreläsningarna, genom försäljning av gåvobevis och kalendern, samt genom att bearbeta institutioner, företag och enskilda givare. Framför allt prioriteras att få månadsgivare. Dessutom söker vi vägar för långsiktig finansiering via offentligt bistånd, ideella organisationer, religiösa samfund etc.

Vi  vill bygga nätverk med andra organisationer och grupperingar inom olika sektorer i Sierra Leone och i Sverige. En mycket viktig samarbetspartner är Human Bridge som bland annat bidragit med en container med sjukvårdsmateriel till sjukhuset i Kamakwie.

BHD arbetar för att läkare, annan sjukvårdspersonal eller administratörer arbetar i perioder i området. Det finns ett stort intresse att arbeta i Bombalidistriktet utan ersättning. Utöver Lars Seligman, som regelbundet reser ner för att arbeta på sjukhuset och i området, har flera frivilligt arbetande varit på plats med arbetsinsatser.

90-konto

Sedan 2018 har vi har godkänts som 90-kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll, vilket är en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna). I Bombali Health Developments fall går 100% av skänkta pengar till verksamheten.