Barnet mycket bättre

??? Barnet mycket bättre men inte helt utom fara. Ett nytt ännu sjukare barn kom in i natt. Även detta barn är mycket bättre. Avdelningen fullbelagd. Bilden är helt färsk.