BOMBALI HEALTH DEVELOPMENT

Stöd vårt arbete på sjukhus i Sierra Leone

Bombali Health Development, BHD, är en ideell organisation som stöttar sjuk- och hälsovård i Sierra Leone, med fokus på vården av barn. Från ett flerårigt framgångsrikt arbete på sjukhuset Kamakwie Wesleyan Hospital har vi sedan januari 2022 övergått till att arbeta på samma sätt vid Moyamba Government Hospital. Vi tror på idén att varje enskild gärning spelar stor roll för den människa man hjälper. Och är vi många som hjälps åt kan vi förändra världen. Verksamheten är helt beroende av bidrag och varje krona spelar stor roll.

Läs om hur du kan stödja oss

Lars Seligman – Årets svenska hjälte i världen

Lars Seligman, grundare av BHD, har blivit utnämnd till ”Årets svenska hjälte i världen” av Aftonbladet / Svenska Hjältar. Lasse säger själv: ”Jag är så glad över utmärkelsen. Jag ser den som ett erkännande av vår organisation, alla fantastiska medarbetare i Sierra Leone och i Sverige. Också som en bekräftelse till givarna att de valt en organisation som gör mycket nytta.” 

Den 16 december kl 20.00 sänds Svenska Hjältar-galan på TV4, som också senare kan ses på TV4Play.

Lars Seligman - en läkare utan gränser

Bombali Health Development startades 2017 som en ideell insats av Lars Seligman, en pensionerad läkare från Göteborg.

På rekommendation av en vän åkte han ner till Kamakwie i Sierra Leone och blev mycket imponerad av hur man med synnerligen begränsade resurser kunde utföra så mycket sjukvård. Efter sitt första besök återvände Lars till sjukhuset och arbetade på egen bekostnad ett par perioder. Hans närmsta vänner och familj stöttade ekonomiskt, och följde arbetet genom Lars dagboksanteckningar på Facebook. Bidragsgivarna blev allt fler och snart bildades organisationen Bombali Health Development.

Verksamheten i Kamakwie var mycket framgångsrik. Antalet inlagda barn ökade tiofalt. Samtidigt blev behandlingsresultaten bättre. Dödligheten gick från 6,5% till knappt 1%. Under andra delen av 2021 slutade dock flera nyckelpersoner på sjukhuset. Samtidigt fick vi fick svårt att bemästra uppkommande korruption. Via en god vän som arbetar vid sjukhuset Moyamba Government Hospital i centrala Sierra Leone kunde Lars Seligman arbeta där under två perioder. Han fann att möjligheterna att utveckla deras vård av barn i samarbete med vår förening var mycket goda. Föreningen beslöt att flytta stödet dit från januari 2022. Erfarenheterna är hittills mycket positiva.

Läs mer om verksamheten

Detta räcker pengarna till

Ditt stöd blir effektivt – våra administrationskostnader är extremt låga, kring 4–5%. Alla som arbetar inom föreningen gör det helt ideellt, och har ingen som helst ersättning. De som reser till Sierra Leone för att arbeta gör det på egen bekostnad.
25 SEK
Bota ett barn med malaria
200 SEK
Bota ett svårt sjukt barn med malaria och rädda liv
650 SEK
En livsavgörande operation av ett barn inklusive alla läkemedel
13 000 SEK
Månadskostnad för mat till alla barn och deras vårdare
25 000 SEK
Ca månadskostnad för våra löneutgifter inklusive bonus för all personal (36 personer)
Läs mer om hur du kan stödja oss

Vill ditt företag stötta vår verksamhet?

Bli företagssponsor! Vi har olika sponsorpaket att välja mellan, beroende på hur mycket ni som företag vill skänka. Alla bidrag till Bombali Health Development blir effektivt använda i barnsjukvården i Sierra Leone – våra administrationskostnader är extremt låga, kring 4–5%. Därför kan ni vara säkra på att ert sponsorskap gör stor skillnad för många.

Bli företagssponsor

Tack till våra sponsorer!

Senaste från bloggen

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE / MEDLEMSMÖTE

Till medlemmarna i Bombali Health Development Tid: Måndagen den 27 mars kl 18.00 – 20.00 Plats: Teams-möte. Anslut till mötet med länk som finns längst ned! Notera, att du kvarstår som medlem…

Årets svenska hjälte i världen!

Jag har alltså blivit utnämnd till ”Årets svenska hjälte i världen”, och fick i samband med denna fina utmärkelse möjlighet att tala om vår verksamhet i TV4 Nyhetsmorgon imorse.   Jag är…

Man behöver en Lasse. / av Kristian Berndtson

Mitt första möte med Afrika – värmen, dofterna, svetten, leenden, röran, närvaron – det är verkligen annorlunda på så många sätt.   Att vara gäst på sjukhuset är tveeggat. Eftersom jag inte…

Mer från bloggen