Med fokus på barnen i Sierra Leone

Bombali Health Development stödjer sjukhuset Kamakwie Wesleyan Hospital i Bombalidistriktet i norra Sierra Leone, och hälsoarbetet i omgivande distrikt. Vår huvuduppgift är att stödja barnavdelningen och ge den tillräckliga resurser för att drivas långsiktigt. Vi lägger också mycket tid på att informera och utbilda för att minska användningen av giftig örtmedicin och för att få människor att söka vård i tid.

Vårt arbete i Sierra Leone

Lars Seligman reser regelbundet ner för att arbeta som läkare, och för att stödja administrationen. Vi har också många frivilliga från Sverige som hjälper till i vårt arbete, främst läkare och sjuksköterskor.

Barnavdelningen på Kamakwie Wesleyan Hospital har ca 25 ordinarie platser och 20 reservplatser. Där finns läkare, 4 sjuksköterskor, 6 vårdpersonal, 1 städare samt kokerska. På polikliniken är tre personer anställda varav en är licensierad sjuksköterska. Lars Seligman reser regelbundet dit för att arbeta som läkare, och för att stödja administrationen. Vi har också många frivilliga från Sverige som hjälper till i vårt arbete.

Föreningen bidrar även med utrustning till sjukhuset och barnavdelningen. Bland annat har en 40 fots container skickats, med sjukvårdsmaterial till sjukhuset. Den innehöll operationslampor och bord, operations-kit, sjukhussängar och mycket mer. Utrustningen har hjälpt till att modernisera sjukhuset och gör det möjligt för oss att erbjuda bättre vård. Alla som reser ner tar med minimal egen packning för att kunna ta med köpt och skänkt sjukvårdsutrustning och mediciner.

Antalet som får hjälp varierar kraftigt över året. På barnavdelningen behandlas ca 1750 barn per månad i öppenvård, och ca 500 i sluten vård. Dessa stannar genomsnittligt 1–2 dagar på sjukhuset. Den absolut vanligaste sjukdomen är malaria. Andra vanliga sjukdomar är lunginflammation, diarréer och kräkningar, omfattande sårinfektioner, brännskador, TBC, tyfoidfeber, hjärnhinneinflammation, skador av örtmedicinanvändning och skador av olyckor, främst trafikolyckor.

Sedan 2018 har vi har godkänts som 90-kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll, vilket är en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna). Vår förening har dock betydligt lägre administrationskostnader än detta krav. År 2020 var de mindre än 3%.

Fler barn överlever

Vårdresultaten har förbättrats dramatiskt. Innan vi började vår verksamhet förekom flera dagliga dödsfall bland de barn som kom till sjukhuset. Trots att det nu vårdas fem gånger så många barn, så har den procentuella dödligheten minskat till en fjärdedel av den tidigare.

Förbättringen beror mycket på att det är gratis för barn under 12 år. Många av föräldrarna tjänar mindre än en halv dollar om dagen, och när de inte kan betala för vård söker de inte hjälp förrän barnen är i mycket dåligt skick. Mediciner och den medicintekniska utrustning vi får och köper i Sverige spelar likaså stor roll. Även svensk personal som arbetar vid sjukhuset påverkar vården mycket positivt.

Att folk kommer till sjukhuset tidigare beror också på vår utåtriktade upplysningsverksamhet. Lars har åkt ut till 135 byar i området, och informerat på ett levande sätt om förekommande sjukdomar, och hur de ska undvikas och behandlas. Då berättar han också att man ska söka vård i rätt tid. Informationen handlar också om att motverka det traditionella bruket av giftiga örter. BHD vill samverka med befintliga hälso- och sjukvårdsinstitutioner på plats.

Vår verksamhet i Sverige

Verksamheten i Sverige handlar om att säkra finansiering av verksamheten i Sierra Leone, och att sprida kunskap om landet och framförallt hälsoförhållanden i Bombalidistriktet.

Detta gör vi genom vår hemsida, vår Facebook-sida och genom att hålla föredrag för bl a sjukvårdspersonal, föreningar, på skolor och företag. Men också i spontant sammankallade, intresserade grupper.

Finansiering sker främst genom att vi samlar in pengar i samband med föreläsningarna, försäljning av gåvobevis samt genom att bearbeta institutioner, företag och enskilda givare. Att få fler månadsgivare är vår prioritet. Dessutom söker vi vägar för långsiktig finansiering via offentligt bistånd, ideella organisationer, religiösa samfund etc.

Vi vill bygga nätverk med andra organisationer och grupperingar inom olika sektorer i Sierra Leone och i Sverige. En mycket viktig samarbetspartner är Human Bridge som bland annat bidragit med en container med sjukvårdsmateriel till sjukhuset i Kamakwie. BHD arbetar för att läkare, annan sjukvårdspersonal eller administratörer arbetar i perioder i området. Det finns ett stort intresse att arbeta i Bombalidistriktet utan ersättning. Utöver Lars Seligman, som regelbundet reser ner för att arbeta på sjukhuset och i området, har flera frivilligt arbetande varit på plats med arbetsinsatser.

Alla som arbetar inom föreningen gör det helt ideellt, och har ingen som helst ersättning. De som reser för att arbeta i Sierra Leone betalar själva för resan dit och Bombali Health Development betalar endast för resan mellan flygplatsen och sjukhuset. Detta innebär mycket låga administrativa kostnader.

Mer om oss

Artiklar och reportage

Här har vi samlat artiklar från bland annat GöteborgsPosten och Göteborg Direkt, som handlar om Bombali Health Development.

Administrativa dokument

Här hittar du bland annat vår årsredovisning och budget.