Vår blogg

Bloggen bidrar till ett av BHDs viktigaste kännetecken – öppenhet och transparens. Vår läkare Lars Seligman och andra som deltar i verksamheten skriver regelbundet och öppet om vad som händer, på vår Facebooksida/-grupp och i bloggen här på hemsidan. I dessa inlägg – som berör både verksamheten på plats i Sierra Leone och det viktiga arbetet hemma i Sverige – får både glädjeämnen och problem plats, och som läsare får man en tydlig inblick i hur de värdefulla bidragen används.

Blackfork Farms

Whale was seized and sold, and his Grace the Duke of Wellington received the money. Thinking that viewed in some particular lights, the case might by a bare possibility in some small degree.

Soul Plasticity

Whale was seized and sold, and his Grace the Duke of Wellington received the money. Thinking that viewed in some particular lights, the case might by a bare possibility in some small degree be deemed, under the circumstances, a rather hard one.