Dagen var bra, tyvärr bortsett från slutet.

Kvällsrapport. Dagen var bra, tyvärr bortsett från slutet.

Förlossningen: En kvinna hade genomgått kejsarsnitt pga havandeskapsförgiftning. Hon var fortfarande medtagen och hade dålig urinproduktion men blev betydligt bättre under dagen förhoppningsvis av given behandling. Kvinnan med lungpropparna hade far och farbror på besök, lägger ut bilder senare. Båda männen var mycket ståtliga. Jag berättade om behandlingen och de var mycket positiva till denna. De var också positiva till behandlingen av sonen med epilepsi.

Mansavdelningen: En man i 40-årsåldern hade några timmar tidigare kommit in med stroke och vänstersidig svaghet. Han visade tecken på mycket allvarlig skada och hade vissa svårigheter att styra andningen. Övriga män ok.

Kvinnoavdelningen: En kvinna hade kommit in med allvarlig malaria och var medvetslös pga lågt blodsocker. Hon kvicknade till av sockerinjektion och prognosen är sannolikt mycket god. I övrigt bra på avdelningen

Lvdelningen: Barnet med lutskada hade feber igår vilket jag blev ganska oroad över. Munnen blir allt sårigare men barnet dricker bra. Kan dock inte suga. Det verkar som om barnet kanske inte har svalt. Börjar få hopp. Jag har gjort en grav felbedömning angående det mycket undernärda barnet. När mamman, som har alltför lite mjölk, förstår att barnet kommer att överleva tack vare att Kristina och Agnes lovat att betala för barnmat har hon accepterat barnet helt och sköter om det perfekt. Hon går hem med barnet och mjölkersättning. Hon har fått noggranna instruktioner. Hon återkommer med barnet var 14:de dag för att få ny mjölkersättning och för att väga barnet. Barnet har gått upp nästan 350 g och är mycket piggare. Pojken som vi dränerat på var i lungsäcken påbörjar TBC-behandling idag. Han är så mycket bättre. Två av de tre barnen vi tog med från byn i går har fått behandling för malaria och blodtransfusion och mår bra. Det tredje har tecken på gulsot. Proverna inte klara. En tolvårig pojke söker för bråck men har svullna lymfkörtlar ffa i ljumskarna. Kontrollerar HIV-prover. Ibland blir pojkarna omskurna med smutsiga verktyg och jag har haft flera som smittats av olika sjukdomar på det sättet.

Byar: Idag Kavmbor med 243 åhörare och Yana med 123 åhörare. Båda byar var strålande. I den andra byn ville man att jag skulle titta på en patient. Jabbie och jag gick in i ett hus. På sängen låg en 14-årig kille och en pojke i 8-årsåldern fläktade honom med ett burklock. Pojken hade tydlig andnöd. Han berättade han tre veckor tidigare plötsligt fick svår huvudvärk. Han gick hem. Fick två panodil somnade och när han vaknade några timmar senare var han helt lam. Jag lyfte på täcket och fick se vidriga infekterade sår bland annat på båda lår. Såren stank och det drypte av var. Jag hade inga handskar och vi försökte att få med pojken till sjukhuset för att behandla såren och undersöka pojken. Han ville men det visade sig att det inte gick. Efter diskussion överenskoms att pojken kommer till oss torsdag morgon. Det kändes fullständigt förfärligt att inte ta med honom. Kommer han inte på torsdag så åker vi till byn. Kan gissa varför han inte kommer nu. Häxdoktor.

Det var dagen. Tack alla Ni som orkat ända hit. Nu kommer reklam: Vår redan tidigare mycket bra hemsida har fått annan plattform har har t o m blivit ännu bättre. I morgon klockan 7 svensk tid öppnas den. Tack Alla Ni som hjälp till.
Bilder: Åhörarna i tre olika vinklar från den första byn. Två anställdasom slår gräs med machete.

Multipelkram
Lasse