Mest av allt älskar jag att skriva ut barn som Era pengar räddat livet på, och det är många många barn.

God kväll!
I går skrev jag ut 19 patienter och idag på morgonen hade vi 30. Gick igenom samtliga men det gick sådär med utskrivningarna. Flera barn var inte bra nog för att bli utskrivna.

Tyvärr så går det inte så bra för två barn. Pojken med den allra svåraste hjärnmalarian förbättras inte mer än obetydligt. Kan möjligen stå men inte gå. Risken att han har en permanent hjärnskada är stor. Han skrivs ut idag. Jag tror att han rehabiliteras betydligt bättre i sin hemmiljö och mamman har fått instruktioner. Återbesök nästa vecka.

Det lilla barnet som är så förfärligt magert försämras med tilltagande vätska i buken. Vi behandlar med två olika vätskedrivande mediciner. Med största sannolikhet beror vätskan på avancerad leversvikt som i sin tur troligen beror på örter. Jag är mycket pessimistisk beträffande utgången.

Nästa barn är en flicka som sökte för malaria 5 oktober och hade 60 i blodvärde. Hon transfunderades till 120 (Värdena mycket osäkra). Hon kom nu tillbaka med 30 i blodvärde och hon är mycket blek i bindehinnorna i ögonen, i munnen, på handflator och fotsulor, så jag tror att värdet stämmer.

Barnet som svalt natronlut (kaustisk soda) är bättre och skrivs ut. Tyvärr är dessa skador mycket vanliga här. Efter ett tag får barnen tyvärr ofta förträngningar på matstrupen som kan bli besvärliga. Jag hade en sådan liten pojke på polikliniken idag.

När vi kom tillbaka efter lunch hade precis en 7-årig pojke kommit in medvetslös. Vi fick initialt en helt felaktig sjukdomshistoria nämligen att han fallit och slagit sig. Den gick snabbt att avfärda. Pojken krampar ordentligt och fick vid två tillfällen medicin mot detta. Diagnosen, som senare bekräftades, blev hjärnmalaria. Han behandlas för det och även, för säkerhets skull mot hjärnhinneinflammation. Utgången troligen bra men tyvärr inte säkert. När vi senare fick rätt sjukdomshistoria, så hade han varit helt bra till i morse då han hade huvudvärk. Det är mycket ovanligt att så gamla barn blir så sjuka så fort.

Flickan som vi ska försöka skicka till Mercy ships fick åka hem med ambulans för en vecka och hon blev så lycklig.

När det var som mest hektiskt så Jabbie att hon måste prata med mig. Det var några saker bland annat Artesunate som var slut. Jag gick hem efter pengar och vi handlade på ett apotek här i byn.

Alla mina tre kollegor har arbetat mycket idag.

Det var allt från en läkare som tycker att det mesta här går utmärkt och som mest av allt älskar att skriva ut barn som Era pengar räddat livet på, och det är många många barn.
Litetröttkram
Lasse

Bilderna: muslimsk skola vid vägkanten, apoteket där vi handlade samt kvinnor som väntar på att bli inskrivna på polykliniken.

====================================
Bombali Health Development
Swish: 123 25 25 160