Kallelse till extra årsmöte/medlemsmöte nr 2, 15/12