Är gräset grönare på andra sidan?

Är gräset grönare på andra sidan??? samt uppföljning av några patienter.
Jag ska försöka beskriva vad jag tycker i allmänna ordalag och mycket subjektivt. Om någon vill veta mer i detalj så hör av Er.
Kamakwie, jag saknar verkligen staden och sjukhuset. Fördelar med att ha verksamheten där: Mycket bra mat och husrum för gäster. Trevlig om än mycket dammig stad. Stort behov av hjälp och ett uttalat fattigt område. Flera väldigt engagerade människor som arbetar vid sjukhuset.

Problem: (jag har tidigare varit tvungen att stryka ett inlägg där jag beskrev problem så därför kommer jag inte att ta upp följande saker på ett ärligt sätt: den förra biskopen, den förra ekonomen, delar av sjukhusledningen, den nationella kyrkan, den lokala kyrkan samt en del personal). Nepotismen är uttalad. Personer medlemmar i Weslayan Church kan under lång tid vara grovt korrupta utan åtgärd. Några exempel: Man kan tvinga fattiga patienter att betala för att släppa in dem på sjukhuset. Man kan stjäla livsviktig biologisk produkt under lång tid, vilket påverkar vården väsentligt. Man kan stjäla läkemedel. Man kan stjäla bränsle. Man kan komma med falska kvitton. Tack och lov har det gått att skydda barnkliniken väl från korruptionen, men flera av nyckelpersonerna som hjälpte oss med det har slutat. När en av nyckelpersonerna ville arbeta gratis ett kort tag på sjukhuset i samband med extrem sköterskebrist fick hon inte det. Jag fick en utförlig förklaring till varför, en förklaring som jag dock aldrig till fullo förstod. En annan nyckelperson slutade i samband med att sjukhuset registrerade trostillhörigheten och han är muslim. Jag tror att den nya ledningen för sjukvården inom Weslayan Church verkligen vill minska korruptionen, men tror också att de har för lite muskler och tid för att lyckas, åtminstone i närtid. De ska dock ha mycket beröm för sitt enträgna arbete.

Avdelningen: Den har varit hårt belastad under lång tid och en del av personalen gör ett beundransvärt arbete för att hålla avdelningen flytande. Dock har merparten inget stort intresse för barnen och även ledningen av avdelningen har brister. Sjukhusets centrala administration har inget intresse/ingen förmåga att stödja avdelningen.
Hur länge har dessa missförhållanden då förelegat. Korruptionen mycket länge, likaledes nepotismen. Båda dessa saker har dock tidigare endast drabbat barnavdelningen i liten utsträckning. Vårdkvaliteten har försämrats under det senaste året.

Moyamba Government Hospital: Jag har ju endast varit där några korta perioder så med all sannolikhet finns mycket problem jag ännu inte sett.
Positivt: Högsta sjukhusledningen är nog det bästa jag sett på de ställen jag arbetat på i Afrika. Dr Gregory Foray som är chef imponerar stort på mig. Han är en mycket engagerad, klok och kunnig person. Han arbetar närmast med min vän Tairu Fofanah som jag också ser mycket upp till. Två av tre delar av barnkliniken fungerar utmärkt. Den tredje är jag inte riktigt säker på. Om den inte skulle fungera tillfredställande har jag en åtgärdsplan. Det är dock alldeles för tidigt att sätta den i sjön. Bra lokaler, om än inte helt ändamålsenliga vilket gäller speciellt avdelningen för för tidigt födda barn. Nästan all personal är pinkodad vilket innebär att vi inte behöver betala deras lön. All personal har genomgått ETAT-utbildningen. Ska berätta mer om den vid ett senare tillfälle. De tre CHO-erna som ska sköta avdelningen är mycket engagerade, och men också oerfarna. Stämningen verkar god på sjukhuset och barnavdelningarna.

Nackdelar Moyamba: Nästan all personal är pincodad vilket innebär att de får sin lön även om de arbetar mycket lite. Det är 172 personal på sjukhuset och få mycket få patienter. Läkemedel till Gravida, ammande och barn under 5 år ska komma från staten var tredje månad men kommer mycket mer sällan och i otillräcklig mängd. Det finns risk att Dr Foray blir förflyttad för att få ett större ansvarsområde (Tairu har lovat att stanna). Det finns fortfarande mycket få barn på avdelningen och jag vet inte hur de klarar en belastning på kanske 70 – 100 inneliggande barn vid toppbelastning nu när 10 barn är många. Mycket viktigt med långsam tillväxt av inläggningarna. Öppenvården, som tillhör primärvården, bemannas emellanåt av CHO-er från sjukhuset och öppenvårdens kvalitet är mycket diskutabel.
Nå vad tycker jag? Det finns absolut stora utmaningar i Moyamba men också mycket stora möjligheter. Helt ärligt så är jag utom mig av entusiasm för möjligheterna!! Tyvärr anser jag personligen att det, trots från sjukvårsledningens ansträngningar att inte går att fortsätta i Kamakwie.

En liten patientuppföljning:
Flickan som var så kritiskt sjuk vid ankomsten har av allt att döma fått svåra betående hjärnskador av kramperna i kombination med sockerbrist. Vi pratade med föräldrarna idag och hon följde med den ambulans jag åkte med till Lungi eftersom hennes by låg längst vägen. I denna tragik är det ändå bäst att hon får avlida i sitt hem och det kommer hon att göra mycket snart.
Pojken med misstänkt hjärn-TBC är helt oförändrad även om personalen tycker att han är bättre. Prov för TBC-DNA tagit idag. Alla andra patienter på barn har förbättrats
Mannen med förvirring, HIV och TBC har förbättrats kraftigt av behandling med antibiotika och TBC-mediciner.
Nu sitter jag sedan några timmar på flygplatsen och redan om två timmar och tjugo minuter ska jag hem från värmen. Det var trögt före i portgången, men sammantaget har det varit en utmärkt resa. BHD:s ekonomi är inte den bästa just nu och vi behöver allt stöd vi kan få. Pengarna kommer verkligen fram. Våra administrativa kostnader förra året var 2,8 %. Detta till stor del tack vare alla som arbetar gratis för BHD. Stort tack till Er. Bli gärna månadsgivare och köp vår så vackra almanacka som kostar 200 kronor och där allt går till barnen i Sierra Leone.

Kram, kram, KRAM
Lasse

=====================================
Vill du hjälpa oss i vårt arbete och göra verklig skillnad är det allra bästa du kan göra att bli månadsgivare. Det blir du enkelt på vår hemsida bombalihealth.nu

Bombali Health Development
www.bombalihealth.nu
Swish 9006552
Bankkonto 5003 10 156 03 SEB
Bankgironummer: 900-6552
Plusgiro 90 06 55-2

=====================================

Bildtexter:
1. Avgaser är mycket populära
2. –
3. Träkolförsäljning i hus som är byggt i lera armerat av trädgrenar.
4. Mitt hotell. Mitt rum rakt fram
5. Klumpfot hos 3 veckors barn. Kostar tyvärr mycket för föräldrarna