Dieselgate fortsättning.

Det lilla barnet fött v 31 klarar sig nu helt utan syrgas. Det har dock kommit ett enmånaders barn med stora lunginflammationer och som är absolut syrgasberoende sannolikt för lång tid. Prognosen med syrgas är mycket god men utan har det inte en möjlighet att överleva.
 
Vi lyckades igår köpa 2 dunkar diesel á 23 liter till ett obetydligt överpris. En för bybesök en för generatorn. Några timmar efter att generatorn blivit påfylld överhettades den tyvärr, troligen pga av brist på smörjolja. Det går inte att ”slanga” den. En annan generator med en gnutta diesel startades och situationen var under viss kontroll till klockan 5 i morse. Då hade generatorn stannat och den lilla pojkens syrgasmättnad var på omedelbart livshotande värden. Teknikern startade åter generatorn som faktiskt gick igång. Chauffören som skulle ta oss till bybesöken väcktes och kom med bränslet avsett för bilen till oss som vi fyllde på generatorn. Nu har vi ca 7 timmars respit.
 
Planering: Chauffören kör till Moyamba Junktion ca en timme härifrån där man kan få diesel. Jag har kontanter som räcker för 230 liter. När diesel kommer till bensinstationen reserverar vi 500 liter i en tank, om det går. Vi köper en liten bensingenerator att ha som backup eftersom bensin nästan alltid finns.
 
Idag var det oerhört nära ögat, skönt att kunna andas ut, kanske.
Lasse