Mycket bra, mindre bra samt några patienter. / av Lasse

Alex, Juliette, Fredrik och Vincent gör mycket stor nytta här på sjukhuset. Det är så roligt att arbeta med dem och ta del av deras kunskaper. Alla är så entusiastiska och arbetar hårt. Speciellt har visjukhuset mycket nytta av Alex breda och djupa kunskaper inom barnsjukvård. Hon kommer att medföra att vården för tidigt födda barn varaktigt förbättras. Tisdags gjorde dock Juliette och Fredrik inte så mycket nytta då de uppskattade toaletten mer än barnavdelningarna.

Jag har börjat med bybesök tillsammans med Augusta och Lamin. Civilsamhället har hjälpt oss mycket. Tyvärr har det fungerat sådär eftersom byarna av någon anledning inte fått medelanden att vi ska komma så vi har bara besökt ett fåtal byar. Det är bara att bryta ihop och gå vidare.

Administrativa problem: Containern är något försenad pga av en persons tillkortakommanden, men andra har nu gripit in och ordnat upp det hela så jag räknar med att den kommer fram på lördag eller måndag. Tyvärr har även en del andra saker inträffat som är klart suboptimala. Problemen hade kunnat vara kritiska, men överordnade samt civilsamhället stöttar BHD på ett utmärkt sätt så allt har fungerat hjälpligt. Tairus engagemang, kunskaper och kontakter har varit helt oumbärliga. Problemen är med all sannolikhet permanent lösta inom dryga två månader. Dock mycket lärorikt att se vilka vägar man kan gå parallellt för att lösa problem som dessa.

Patienter: I tisdags kom plötsligt en vit ordentligt nedstänkt bil fullastad med passagerare på flaket i full fart in på sjukhusets gård. Lemmen öppnades och det låg en medvetslös man bland människorna. Det visade sig att det inträffat en trafikolycka strax utanför med sex skadade personer. Alla lindrigt skadade utom en som har mycket allvarliga skador. Han har förflyttats till Freetown.

En man hade tyvärr fått en tung grind över ryggen för 6 månader sedan. Han var nästan helt förlamad i benen. Han hade en viss känsel kvar. Röntgen visade att första och andra ländryggskotorna var helt krossade och den tredje var skadad. Det är möjligt att han kan få lite bättre funktion om man avlastar ryggmärgen.
Ungefär samtidigt kom det in flera allvarligt sjuka kvinnor. En hade sjukdomshistoria och symtom som vid en allvarlig blödning utanför hjärnan. Det enda vi kan hjälpa henne med är blodtryckssänkning för att minska risken för ny blödning samt smärtstillande. Två unga kvinnor var kraftigt förvirrade och detta beror med stor sannolikhet på en allvarlig virusinfektion på hjärnan. Infektionen är stigmatiserande så jag skriver därför inte ut namnet på den. Mycket generad måste jag tillstå att jag inte kommer ihåg vad den fjärde kvinnan led av.

Det har gått bra för de absolut flesta barnen men tyvärr inte för alla. Två barn har avlidit, det ena barnet på avdelningen för svältfödda barn, den andra på den vanliga avdelningen. Det sistnämnda barnet kom in i uselt skickmed svår malaria med tecken på en i stort sett slocknad hjärna och en andning som man har i livets absoluta slutskede och det lilla barnet fortsatte dock att andas på samma sätt. Jag klarade inte av att inse att barnet var döende och fick besöka det flera gånger och hela tiden se försämringen innan jag gav upp.

Tyvärr räcker inte detta. En 18 månaders pojke har två alldeles underbara engagerade föräldrar som båda varit här trots att det är skördetid för ris. Pojken kom in med mycket allvarlig malaria med långdragna kramper. Han har tyvärr fått en nästan helt förstörd högerhjärna. Jag hade några dagar förhoppningar om att han skulle klara sig någorlunda men så blir det tyvärr inte. Det har som sagt gått utmärkt för de flesta men det glömmer man lätt när barn dör.

Det finns många saker som gör mig mycket glad här. Mina mycket kompetenta och trevliga resekamrater. Med unga människor med sådan kunskap, entusiasm och stora hjärtan ser framtiden ljus ut både här och i Sverige. De allra flesta som arbetar här är så bra, men tyvärr också med undantag som ställer till med en del. Utan tvekan går barnavdelningarna framåt på ett imponerande sätt Det finns så mycket som kan göras och med alla er uthålliga, altruistiska givare så tror jag att vi kan göra så mycket mer här. Lite mer jordnära så är vår kock och alltiallo Ali också alldeles utmärkt. Alla av oss lyckas nog öka vårt BMI signifikant och det kan ingen magsjuka göra något åt.
Tack, tack, tack för mig den här gången och jag säger som Joakim L. Swisha gärna (dock inte till honom utan till BHD). Och glöm inte att månadsgivarna är de som gör att vi klara driften.

Stor kram hemma i höstvärmen. Nu kommer för många bilder.
Lasse