Ett nytt barn med grav anemi med blodvärde 40.

God kväll alla härliga läsare!

Bara barnavdelningen idag: När jag kom till avdelningen i morse visade det sig att sex barn, varav fem hade malaria, kommit in i natt. Samtliga hade fått 2,3 mg Artemether/kg istället för 3,2 mg/kilo. Denna underdosering kan innebära att kritiskt sjuka barn med malaria avlider. Ett av barnen som kom in i natt var kritiskt sjukt men det är tack och lov bättre nu i kväll och utom fara. Jag var ganska bekymrad och tyvärr även sur. Efter att ändrat doseringen och barnen fått extra Artemether gick jag till rummet för att trycka upp doseringsschema. Se bilden nedan. (Artemether är den näst bästa malariamedicinen, den bästa Artesunate är slut men jag har flera gånger blivit lovad att den är på väg. Skillnaden mellan medicinerna är nog inte så stor men jag vill ha Artesunate till de allra sjukaste.)

Det var fullt på barnavdelningen och vi lyckades inte skriva ut mer än sex patienter så det är fullt nu på kvällen igen. Vi får lägga in på andra avdelningar. Det finns flera orsaker till att vi misslyckades att skriva ut fler barn. Några barn hade diarré några kvarstående feber, några lunginflammation och ett barn klar misstanke på tyfus. Jag tror att vi kan skriva ut mer än hälften av barnen i morgon. Jag är inte orolig för något av barnen med ett undantag. Avdelningen för kraftigt undernärda barn fungerar mycket dåligt och ett av barnen tillhör denna avdelning.

Byn Makankoi med 121 åhörare var ganska bra. I den andra byn hade chiefen åkt någon stans så det blev inget där.
Tillbaka till duschen och därefter sjukhuset igen. På barn var det ganska lugnt. Ett nytt barn med grav anemi med blodvärde 40. Jag tror faktiskt att blodvärdet var klart lägra, bland annat var tungan nästan vit. På mansavdelningen hade två ormbitna män kommit in. Den ena biten i handen och den andra i foten. De verkar vara dry bite (dvs ormen har inte injekterat något gift) i båda fall. På det ena bettet hade man lagt en black stone, något som alla tror suger ut gift ur kroppen. Enligt sökning på internet är det en mycket gammal metod och den vetenskapliga evidensen att detta stämmer, är som väntat mycket svag.

Jag har pratat med Jan igår och idag och han har det bra. Han lyckas inte så bra med laddningen av datorn så han kommer att få en del att göra när han kommer hit på söndag och får viss tillgång på el.

Inte så spännande dag idag men vi får se hur det blir i morgon. Stort tack till Er som lyckats läsa enda hit och qvadruppelkram.
Lasse

Bild 1: Åhörarna håller på att samlas i Makankoi
Bild 2: En av de många stora lastbilar som hämtar timmer.
Bild 3: Fot med ormbett. De två mörka fläckarna är märken efter gifttänderna.
Bild 4: Black stone på ett ormbett på en fot.
Bild 5: Doseringsschema för vanliga droger. Artemetherprovisoriet är uppe till vänster

Leave a Reply

Your email address will not be published.