Tiggarbrev!

Först kort sammanfattning:
Verksamheten går lysande. Ekonomin: på kort sikt dålig, på lång sikt bra.

Längre redogörelse:
Trots alla gåvor har vi nu ebb i kassan och är i stort behov av tillskott. Jag ska nedan berätta lite om hur verksamheten går, om varför vi har brist på pengar och lite om min prognos för den framtida ekonomin. Eftersom inte alla har läst det jag skrivit tidigare kommer jag att upprepa några saker.

Verksamheten har gått bättre än jag någonsin kunnat hoppas på. Allt fler barn söker, men trots det sjunker snarare den totala dödligheten. Den absolut vanligaste sjukdomen bland barn är malaria, och med tanke på att komplicerad malaria i stort sett har 100 % dödlighet utan behandling, räddar vi flera – åtskilliga liv varje dag. Thomas Ashley som är läkare och sjukhuschef skriver bland annat: “child and infant mortality has remained constant in numbers even though the number of admissions has increased drastically. Bravo to the Paediatric ward and OPD team”). Varför sjunker då dödligheten? Enligt min bedömning har det flera orsaker.
1. Viktigast är att vården för barnen är gratis, vilket gör att man söker tidigare i sjukdomsförloppet.
2. Bybesöken, som vi initierat och vi betalar för, gör att man söker tidigare och adekvatare.
3. Säkrare tillgång på läkemedel, eftersom vi betalar för dem, och man behöver inte vänta på osäkra statliga leveranser.
4. Bättre bemanning på avdelningen och öppenvården samt bättre rutiner på både ställen.

Senaste månadens patientstatistik:
KAMAKWIE WESLEYAN HOSPITAL PAEDIATRIC WARD REPORT
FOR July, 2018

<1month <1year 1. <5 yr 6-12 Total
Admissions 0 62 167 21 250
Discharges 0 61 165 19 245
Death 0 1 2 0 3
Absconded 0 0 0 0 0
Referral 0 0 1 1 2
Out patient 4 534 495 137 1,170

Patients seen at the Out-Patient but end up been admitted are recorded as admissions.

Ekonomin:
Utgifterna:
1. Den stora ökningen av antalet patienter ökar kostnaden för framför allt läkemedel, sjukvårdsmateriel samt laboratorieundersökningar.
2. Kronan har försvagats betydligt gentemot dollarn och Sierra Leones valuta är knuten till dollar.
3. Kvalitetsökningen med ökad bemanning har ökat kostnaderna något.
Inkomsterna: Vi har fått fler månadsgivare, vilket vi är mycket glada över, men tyvärr har inte övriga gåvor ökat.
De administrativa kostnaderna i Sverige och Sierra Leone är sammanlagt exakt 0 kronor eftersom Inga och jag står för dessa kostnader. De som reser ner till Sierra Leone för att arbeta står för samtliga kostnader själva bortsett från mat och husrum i Sierra Leone ($10/dag) samt resor till och från flygplatsen ($120/resa 1 – 4 passagerare).

Framtiden:
Sjukvården:
Det går allt bättre på barnavdelningen. Antalet barn ökar och jag har förhoppningen att dödligheten trots det kommer att minska. Sjukhuset har nu fått solceller vilket innebär att barnavdelningen har elektricitet hela dygnet och detta är betydelsefullt.
Ekonomin:
På ett års sikt svajig.(Se ovan)
På längre sikt: Vid årsskiftet får vi 90-nummer. Detta innebär att vi sannolikt inte bara behöver förlita oss på privata gåvor utan även kan få institutionella givare och därigenom få betydligt bättre ekonomi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.