Sammanfattning Sierra Leone och vårt arbete där

Alla har ju inte varit med från början och jag tänkte därför skriva en sammanfattning om Sierra Leone och vårt arbete där.

Sierra Leone är ett av världens fattigaste länder och har drabbats hårt av ett förödande inbördeskrig (1991 – 2002) Se t ex:
http://www.sakerhetspolitik.se/…/sierra-leone-fordjupning.p…
och ebolakatastrofen 2014 – 2016 https://en.wikipedia.org/…/Ebola_virus_epidemic_in_Sierra_L…
Vill du ha mer fakta om landet titta t ex på:
https://www.cia.gov/…/publi…/the-world-factbook/geos/sl.html
Mycket bra information av många slag finns på den fantastiska hemsidan:
https://www.gapminder.org/

Jag hade tidigare arbetat som läkare i Kenya och Tanzania och av en ren tillfällighet fick jag möjlighet att arbeta i Sierra Leone våren 2016. Jag har nu arbetat i Sierra Leone tio gånger. Det visade sig att sjukhuset, som är helt nödvändigt för ca 200 000- 250 000 människor hade mycket dålig ekonomi.
Jag berättade om mitt arbete på Facebook och fick pengar som i början användes för att fylla i de värsta hålen, t ex betalade vi några månadslöner för all personal eftersom de inte fått lön på tre månader vilket givetvis ledde till stora problem. Vi bekostade även transport av en 40 fots container med sjukvårdsmateriel, då det materiel som fanns till stor del var mycket nerslitet.

Pengarna kom initialt till vårt eget bankkonto och det var ju inte alls tillfredsställande. Vi bildade därför i april 2017 den ideella föreningen Bombali Health Development (BHD). Det var svårt att kontrollera att pengarna gick till avsett ändamål inom sjukhuset, och vi bestämde oss därför att inrikta oss på sjukhusets barnavdelning där våra pengar är mest effektiva. (Det kostar ca 200 kronor att rädda livet på ett barn.) Visserligen har föräldrarna ibland möjlighet att betala, så många barn hade klarat sig ändå. Men en mycket försiktig beräkning är att vi räddar livet på minst tre barn om dagen. Vi har även kunnat bidra till barnavdelningens arbete bland annat med utrustning som jag fått som gåva eller som jag har köpt i Sverige och i England. Vi har även förenklat rutiner. Vi har ökat bemanningen på både öppenvården och slutenvården Att vårdnadshavaren får mat innebär att hen (oftast hon) kan vara hos sitt barn hela tiden och det betyder mycket då barnen ofta är mycket sjuka.

Sjukdomar: Den absolut vanligaste och mest dödande sjukdomen är malaria. Sedan är lunginflammation mycket vanligt. Barnen har ibland allvarliga hudinfektioner och allvarliga skelettinfektioner. Tyfus och hjärnhinneinflammation ser vi varje månad och även enstaka fall av ormbett, AIDS, mjältbrand (antrax) och NOMA (svår destruerande mjukdelsinfektion i ansiktet). Undernäring är vanligt, speciellt för barn där mamman är mycket ung, eller när föräldrarna är döda.

Då unga mödrar är ett stort problem för familjen och hela samhället har vi börjat att erbjuda gratis p-implantat till unga kvinnor. Ett sådant implantat kostar 2 dollar och varar i 5 år. För knappt 20 kronor kan man således förändra en flickas liv fullständigt. Hon kan gå i skola istället för att ta hand om ett litet barn.

Ekonomi: Barnsjukvård skall egentligen vara gratis till fem år men på grund av korruption och mycket svaga statsfinanser fungerar detta bara sporadiskt. Nu finansierar BHD all vård till barn upp till tolv år. Även mat till barnet och vårdnadshavaren är gratis. Detta har lett till att betydligt fler barn tas till sjukhuset för att söka vård (och därigenom räddas förstås även fler barns liv).
Kostnaden för att stödja barnavdelningen ökar även på grund av detta. Det är svårt att ge en exakt kostnad, men den för närvarande ca 7500 dollar per månad. (Kostnaderna kommer att bli något lägre när regnperioden är slut för då minskar antalet barn med malaria.) De pengar som kommer in till BHD går till 100% till verksamheten. Min hustru och jag betalar för alla administrativa kostnader. Vår bokföring är nu i så gott skick att vi från årsskiftet kommer att ha 90-nummer (kostnaderna för detta är administrativa och belastar således inte BHD). De som reser ner för att arbeta får själva stå för kostnaderna bortsett från de kostnader som sjukhuset begär för transport och mat som BHD står för. Vi är helt beroende av era bidrag. Vi har allt fler månadsgivare och det är vi mycket tacksamma för.

Föreningens ekonomi är för närvarande ansträngd vilket paradoxalt nog beror på att vi varit så framgångsrika med arbetet på barnavdelningen och därigenom fått många fler barn till både avdelningen och öppenvården..

Titta gärna på vår hemsida www.bombalihealth.org och rekrytera gärna både medlemmar till Facebookgruppen och föreningen

Leave a Reply

Your email address will not be published.