Älskar dessa händelselösa dagar.

Hej!
Mycket härligt odramatisk dag idag. Jag har inte varit så mycket på avdelningen utan den här ffa Dr Pharzxo skött. Jag förstår inte hur han orkar arbeta så intensivt och mycket. Det är också mycket intressant och lärorikt att se hur olika många afrikanska och ”västerländska” läkare arbetar.
Jag har träffat några patienter som jag inte vill gå in på. Jag har även diskuterat lite framtidsplaner med mr Conteh men inget kan vara aktuellt innan BHD:s ekonomi är helt stabil.

Just nu är avdelningen helt full så vi flyttar sex inte alltför sjuka barn till mansavdelningen för att ha utrymme för nyinkommande barn under kvällen och natten.

Samtliga patienter är helt utom fara bortsett från en ca 3-årig pojke som är mycket medtagen av sin svåra malaria. Han har en mycket allvarlig, direkt livshotande blodbrist. Han var mycket svårstucken och man gjorde många, tyvärr inte helt smärtfria, försök men misslyckades, bland annat då han var lite svullen i huden, som man kan bli av svår malaria. Till slut lyckades tack och lov Moses från kvinnoavdelningen. När jag skrivit färdigt går jag till avdelningen och se hur han mår. Hör inte av mig om det är bra.

På bilden nedan är Isata och mr Bah i avdelningen läkemedelsförråd, miss Mabenety tittar på Jan s och Caroline s kort samt jag njuter med ett barn till en i personalen.

Kram, kram
Lasse