Tyvärr stor risk att vi förlorar honom men klarar han 6 timmar går det nog.

Jag vet inte ännu om det varit en usel dag eller en av de allra bästa men jag vill börja med att tigga. Har någon möjlighet att hjälpa mig med Pulmicort eller annat kortison att andas in så vore det mycket bra.
Vi använder för mycket antibiotika ffa då det är svårt att avgöra hur allvarliga infektionerna är. Vi skulle ha mycket stor nytta av att kunna mäta CRP ”snabbsänka” . Apparaten kostar inte så mycket men testremsorna är dyra. Har någon kontakter som gör att vi kunde få dem billigare eller rent av gratis så skulle både spara pengar och förbättra vården.

Nu till dagen. Rondade de knappt 30 patienterna och skrev ut knappt 20. Ett barn hade partiell klumpfot men tyvärr finns ingen möjlighet att åtgärda det i Sierra Leone. Jag är rädd för att flickan som svalt kaustisk soda har en ganska allvarlig frätskada. Ett tvillingpar med malaria tänkte jag skriva ut men mamman var trött så de stannar till i morgon. Jag skulle precis träffa en vuxenpatient när Jabbie bad mig komma och titta på ett dåligt barn. Det var en ca 6 månaders pojke. En kvinna hade hittat pojken medvetslös med mamman som grät så mycket att hon inte orkade ta pojken till sjukhuset. Pojken hade 0,6 i blodsocker (extremt lågt) och sköterskorna hade omedelbart givit socker i ett blodkärl. Han hade krampat men det gick över när han fick socker. Bär jag träffade honom strax därefter var han djupt medvetslös men ögonrörelserna tydde på viss hjärnfunktion. Förutom starkt misstänkt malaria hade han en högersidig lunginflammation och lite dålig syresättning. Vad som är värre är att vi upprepade gånger fått ge honom socker eftersom det sjunker och det tyder på ett stort antal parasiter. Mamman kom efter en stund och efter att jag träffat henne förstår jag mycket väl varför hon agerade som hon gjorde. Glömde att säga att pojken luktade örter och att levern var mycket stor. Tyvärr stor risk att vi förlorar honom men klarar han 6 timmar går det nog. (Vill gärna ha hjälp med tumhållning.)
Flickan med stenen i örat kom inte idag men Stanley söker rätt på henne i morgon.

Jag hade ett mycket bra samtal med öppenvårdpersonalen och vi kommer att ändra en del rutiner vilket blir bra både för BHD:s ekonomi men ffa för barnen. Igår hade man 116 barn och idag 100. Rekordmånga söker. Givetvis ökar antalet ”onödiga” besök men de är fortfarande ganska få.

Som helhet är jag mer nöjd än någonsin, bara bara pojken klarar sig men risken är stor att han inte gör det.

Kram
Lssse
Bilderna: man tvättar av barnavdelningens ägg (vet inte varför). Pojke, nytt tvillingpar.