Han blev mycket imponerad av vår verksamhet ffa att så få barn dör.

Åter en enastående dag. Ska skryta mycket och berätta om några patienter: Börjar med skrytet. En mycket trevlig engelsman som bor i Freetown sedan 2 år var på besök. Han blev mycket imponerad av vår verksamhet ffa att så få barn dör. Det skiljer sig väldigt mycket från sjukhusen i Freetown.

Patienter:

En liten flicka på knappt 2 kilo har blodförgiftning i nyföddhetperioden. Hennes hjärtfrekvens går ibland ner betydligt och det är förstås ett allvarligt tecken och hon har lite svårt att få in syre i blodet.

Ett 13 månaders barn har en mycket stor fyrkantig fontanell. Vet inte vad det beror på men kan säkert inte göra något.

En sjuårig pojke har blodbrist och en mjälte som fyller ut mer än halva buken. Vi kan nu igen testa för siclecellanemi och gör det.

Pojke på 11 år har svår siclecellanemi och kommer in med svår värk höger höft och underben. Röntgen visar inget men kliniskt mycket stor misstanke på benröta. Dessa barn kan få benröta både utan bakterier och av många ovanliga som t ex salmonella. Det gör att han får vårt dyraste antibiotikum som slår bredast.

En flicka från tidigare som inte gått på 2 månader har outvecklade höftleder där den ena gått ur led. Hon har också en konstig skelettstruktur där läkare i Sverige hjälper mig efter att jag skickat röntgenbilder.

Vi har haft bekymmer med strömmen 4 ggr idag och jag satsar lite egna pengar för att förbättra.

Sammantaget var det en utmärkt, intensiv dag där det enda, men stora mörkret var barnen med siclecellanemi. Det är så lite jag kan göra på sikt.

När det gäller besparingarna går det alldeles utmärkt vad jag kan bedöma. Man lyssnar och ändrar såsom jag önskar. De kommer att synas denna månad och troligen ha full effekt i november. Vill inte säga några belopp ännu men jag tror att det kommer att synas tydligt. Det är givetvis mycket viktigt att inte någon går för långt så att kvaliteten på vården försämras. Ska läsa på lite för att få mer kött på benen.

Kram från en tröttnöjd doktor.
Lasse

Bilderna: Den krånglade elcentralen på avdelningen. Solcellanläggningen, batterierna till solcellerna (Mycket dyra) och regulatorerna på väggen. Diselgeneratorerna och på en av dem en elrullstol som ska lagas. Röntgenbilder från flickan där jag får hjälp från Sverige. Den bok alla öppenvårdspatienter skrivs in i av mr Linka.

=====================================
Bombali Health Development
Bombalihealth@nu
Swish: 123 25 25 160