KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE/MEDLEMSMÖTE

Till medlemmarna i föreningen Bombali Health Development

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE/MEDLEMSMÖTE

Tid: Måndagen den 10 december kl 18.00 – 20.00

Plats: Sågspånsgatan 12, Björkekärr, Göteborg
Hemma hos Lars Seligman och Inga Lavén. Kollektivtrafik-åkande tar buss 17 till hållplats Studiegången, sedan 5 minuters gångväg.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Det extra mötet kallas för att välja en auktoriserad revisor. En sådan behövs för att föreningen ska kunna få 90-konto. Ett sådant väntas ge större gåvoinkomster. Vår nuvarande revisor är inte auktoriserad.

Meddela gärna om du kommer till mötet, men det är inget krav. Kan göras i mail till  info@bombalihealth.nu.

Kan du inte komma, så kan du företrädas av ombud med fullmakt. Så här säger stadgarna om rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt: ”Medlem som har betalt medlemsavgiften senast 30 dagar före mötet och under mötesåret fyller lägst 16 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får utövas genom ombud med fullmakt, högst fem fullmakter per ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet”.

DAGORDNING EXTRA ÅRSMÖTE/MEDLEMSMÖTE

 1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Val av auktoriserad revisor.
  Styrelsens förslag är Joakim Svensson, BDO, att bli revisor i tillägg till nuvarande vald
  revisor, Lotta Kamperin.
 7. Mötet avslutas.

 

Efter den formella delen av mötet får vi en lägesrapport om verksamheten. Vi tar upp hur inkomsterna kan ökas, och hur vi ser till att sälja årets almanacka.

Välkomna!
Styrelsen

Leave a Reply

Your email address will not be published.