Lasses Önskelista

Aktuell önskelista gåvor till Kamakwie Weslayan Hospital.

Parenterala bredbandsantibiotika
(Dyra i Sierra Leone. De modernaste går inte att få tag i. Mycket stora behov. Ibland är kvaliteten på tillgängliga antibiotika tveksam.)

Blodsockerstickoroch mätare.
(Finns i stort sett inte att få tag i i Sierra Leone. Mycket stort behov för barn då de svårt sjuka ofta kommer in med låga blodsocker. Diabetes typ 2 är mycket vanligt hos vuxna.)

Hydroxyurea(Hydrea): (Ordentligt symtomlindrande vid den ärftliga, i Sierra Leone vanliga, allvarliga blodsjukdomen siclecellsanemi.)

Syrgaskoncentratorer
(Helt livräddande för svårt sjuka barn. De används mycket och slits ut.)

Doppler för fosterljud
(Vi har ingen och sådana är förstås viktiga för förlossningsvården.)

Näsgrimmor för barn

Syrgasmasker för barn

Larynxmasker för barn under 20 kilo

Professionell våg.

Sparar pengar
men finns att få tag i: 1, 2 samt 5 ml sprutor. Tunna kanyler, Tunna spetsar. Ett flertal orala mediciner (efter kontakt med mig).

STORT TACK PÅ FÖRHAND!
Lasse

Leave a Reply

Your email address will not be published.