Tyfoidfeber

Elisabets rapport:
I morse när vi kom till avdelningen var det en doktor som blev mycket arg och upprörd. Varför? Ett av barnen hade inte fått den ordinerade syrgasen, som det behöver. Denna gång gick det väl men det kan vara livsavgörande om barnen får syrgas eller ej.
Desto lyckligare blev samme doktor när det kom in en mamma med sin pojke och rusade fram till Lars och kramade om honom. Jag tror det tog ½ sekund innan Lars kände igen pojken och då var lyckan total. Pojken hade, i somras, drabbats av tyfoidfeber vilket gjort hål på tarmen. Operades men behövde reopereras 2 gånger. Inför sista gången sprack såret upp och tarmarna låg i öppen dag. Den duktige operatören David lyckades göra rent i bukhålan och sy ihop. Nu kom denna strålande glada pojke, tillsammans med sin mamma, på återbesök för omläggning och för hämta mera stomimaterial. Hans tarm är för en tid upplagd på magen.
Det är många barn på avdelningen, 39 barn i morse. Det var inte möjligt att skriva ut så många barn idag och det har kommit nya i en strid ström så det är få sängar lediga nu ikväll.
Igår kom det in en liten pojke som hade haft kramper i hemmet. Mamman hade då velat hjälpa honom på det bästa sätt hon kände till. Hon gav honom örtmedicin som han kräktes upp men tyvärr fick ner i lungorna. När magsaft kommer ner i lungan blir det frätande på lungvävnaden och det är mycket allvarligt. Tyvärr ledde det till att det här lilla barnets liv blev alldeles för kort.
Tyvärr är det väldigt vanligt att barnen får örtmediciner. Och det är väldigt få föräldrar som direkt medger det. Det gäller för doktorn att vara tålmodig i sin utfrågning och kanske någon förälder så småningom berättar sanningen. Vid undersökning av barnen känner doktorn alltid på buken och många barn har en förstorad lever vilket tyder på örtförgiftning.
Ett brännskadat barn har kommit några gånger den här veckan för omläggning. Vi började att använda ett material, Mepilex, med stor framgång och såret såg så fint ut idag att det inte behövs flera återbesök.
En flicka kom till avdelningen i eftermiddag. Hennes mjälte var kraftigt förstorad och hon hade värk i armar och ben, vilket fick Lars att misstänka sickelcellsanemi. Blodvärde kontrollerades och det var mycket lågt; 27. Sickelcellstest bekräftade diagnosen. Hon får nu blodtransfusion.
En annan gång skrev jag att det var jag som försökte hjälpa Lars att hitta sina saker. Numera är det jag som inte kommer ihåg. Varje morgon får han påminna mig om att ta Malastad-tabletten (mot malaria) innan jag kastar mig över frukosten. Tabletterna ska tas även när jag kommit hem till Sverige så då får jag be Janne påminna mig!
Elisabet

Bilderna:

1. Barnen bär vatten från en bäck uppför en lång backe.
2. Risfält.
3. Den bukoperarade pojken jag beskriver ovan.

=====================================
Bombali Health Development
www.bombalihealth.nu
Swish 9006552
Bankkonto 5003 10 156 03 SEB
Bankgironummer: 900-6552
Plusgiro 90 06 55-2

Leave a Reply

Your email address will not be published.