Sammanfattning

Just nu har jag tack vare snabbt flyg och inställt flyg till Göteborg möjlighet att njuta av Brüssels flygplats drygt 11 timmar så jag passar på att sammanfatta resan..
Några barn: De allra barn har blivit mycket bättre, men några bekymrar ffa ett tvåmånaders barn har en halvsidig förlamning sedan födelsen.
Några barn som inte bekymrar:
En fem månaders flicka fick en dryg vecka före inkomsten kaustisk soda i lösning att dricka av misstag. (Jag har berättat tidigare att man blandar palmolja med kaustisk soda för att tillverka tvål.) Hon vill inte längre amma, men äter annan mat. Vid undersökningen såg man typiska brännskador på tungan men inte längre in munnen och alltså inte alls på bakre svaljväggen så hon hade tack och lov spottat ut lösningen utan att svälja. Det är ingen större fara med henne men mammans bröst har slutat ge mjölk. Hon är dock så gammal att det inte bör bli problem. (Se bild 6)
Ett litet barn har en liten hakmask under huden. (se bild 7). Lättbehandlat med maskmedel
Sammanfattning i + och -:
+:
Att så många barn blev botade.
Att få arbeta och umgås med Stéphanie
Några av personalen som arbetar enastående
Få träffa några riktigt goda vänner
-:
Flera ur personalen som tyvärr hade hoppat under ribban om det varit höjdhopp. Vi har försökt åtgärda detta men resultatet har ännu inte varit tillfredställande.
Statistiken över antalet inlagda barn är inte korrekt.
Vi har svinn på läkemedel, men jag kan inte säga var detta svin uppkommer trots försök. Då statistiken över antalet inlagda barn är felaktig har det varit svårt att uppskatta svinnet, men vi har gjort avdrag på räkningarna så att jag bedömer att det kompenserar för svinnet.
=: Jag tror att vi kommer att hitta en bra lösning på problemen inom kort.
Resan har varit mycket bra och vi gör en osannolikt stor nytta och även om det är lite strul så hamnar pengarna rätt.
Stor KRAM, snart IRL
Lasse
=====================================
Bombali Health Development
Swish 9006552
Bankkonto 5003 10 156 03 SEB
Bankgironummer: 900-6552
Plusgiro 90 06 55-2