Äntligen!!

Jag har inte skrivit om det, men jag har haft riktigt tråkigt då jag varit gravt undersysselsatt. Idag arbete hela dagen. Så underbart! I början av min vistelse hade vi 2 – 3 barn på avdelningen under 5 år. Det har hela tiden ökat eftersom människor nu i byarna vet att sjukhuset har medicin som är gratis. Idag har vi 16 barn och jag tror att det kommer att öka. Dessutom har vi förstås barn på avdelningen för tidigt födda barn och undernärda barn.
Lite uppföljning och tre barn. Jag berättade tidigare att avdelningsförseståndarens son var försvunnen i samband med brandkatastrofen i Freetown. Det visade sig att han varit där och ådragit sig ganska allvarliga brännskador, men vad jag förstår ytliga och inte livshotande.
Mannen med AIDS hade även tuberkulos. Han är behandlad för sina infektionssjukdomar och är betydligt bättre.
Barn 1 och 2. Barnen kom in med 5 minuters mellanrum och båda hade flådd hud och feber. Det ena barnet mådde ganska bra det andra sämre. Barnet som mådde sämre hade dessutom en ilsken ögonsjukdom som troligen är en smitta från mamman. Båda har ett ovanligt, allvarligt tillstånd som beror på svår infektion av stafylokocker (en mycket vanlig bakterie). Kallas SSSS (staphylococcus skin scarlett syndrom). Båda barnen kommer med största sannolikhet att klara sig.
Barn 3. Ett svårt undernärt barn hade varit på avdelningen i drygt två veckor. Mycket svårbehandlad diarré. Nu i efterhand kan förklaringen till diarréerna vara att mamman matat barnet med olämplig föda och troligen även örter. I går kväll försvann mamman med barnet. Vi blev mycket bekymrade då barnets överlevnadschanser var minimala. Den fantastiska dietisten, en underbar sköterska den utmärkte CHO:n Alhaji en chaufför och jag gav oss iväg till byn där mamman enligt ryktet skulle finnas. Det var en ganska stor by och efter en stund träffade vi chiefen. Problemet presenterades för denne utmärkte man och han kände till mamman men hon var inte där. Däremot bodde mormor i en närliggande by. Två hjälpsamma män från byn följde med i bilen för att visa oss den andra byn. Där fanns mormor men inte kvinnan. Mormor hade fått höra en alternativ sanning till varför mamman lämnat avdelningen och ville gärna hjälpa oss. Mamman bodde strax utanför Moyamba. Tillbaka till första byn. Där lämnade vi av de två hjälpsamma männen och tog upp några mammor med sjuka barn som jag hittade vid första besöket. Hela det nu ganska stora sällskapet kom fram till mamman som blevganska överraskad. Efter en stunds mycket konstruktivt samtal bestämde sig kvinnan att följa med tillsammans med sitt mycket sjuka barn.
Greg, Tairu och Jabbie har alla varit i Bo för examina. Jag har träffat Greg kort idag och pratat en längre stund med Jabbie och Tairu. Jag har hittat ganska många saker vi behöver diskutera men jag tror att vi utan svårigheter kommer överens så att vi har ett preliminärt förslag att informera om på medlemsmötet.
Har några barn avlidit? Ja ett barn som var i uselt skick när man var tvungen att göra ett kejsarsnitt vecka 30 för att rädda mammans liv. Initialt mådde barnet ganska bra men efter några dygn försämrades det snabbt trots all hjälp jag fick av Christina (Tack!!!).
Ett barn förlöstes på vanligt sätt, men hade drabbats av syrebrist under eller strax före förlossningen. Barnet lever fortfarande, men ter sig mycket skadat och avlider nog snart.
Idag har det verkligen känts bra och när jag var i byn, omgiven av barn som oupphörligt gjorde high five, då kände jag att livet blir aldrig bättre.
Dessutom så skönt att vara långt ifrån julskyltningen
Stor, stor, stor KRAM till Er alla.
Lasse
=====================================
Vill du hjälpa oss i vårt arbete och göra verklig skillnad är det allra bästa du kan göra att bli månadsgivare. Det blir du enkelt på vår hemsida bombalihealth.nu ❤
Bombali Health Development
Swish 9006552
Bankkonto 5003 10 156 03 SEB
Bankgironummer: 900-6552
Plusgiro 90 06 55-2