Vill dock redan nu tigga mediciner.

Slut för denna gång. Nu är jag hemma och det är väldigt skönt. Mycket stort tack för allt stöd på resan i form av gillande, kommentarer och pengar. Även om problemen är stora på sjukhuset i Kamakwie så fungerar allt förvånansvärt bra, inte minst barnavdelningen.
Den glädje man ger uttryck för i byarna när jag berättar om gratisvården för barn under 12 år, den glädjen värmer verkligen mitt hjärta. I byarna vet man inte om att BHD betalar för vården. När jag ser friska barn i byarna, som hade varit döda utan våra insatser, då gör hjärtat bokstavligen en kvintupel Salchow, minst.

Jag åker nästa gång 3 Januari och återkommer med detaljer senare. Vill dock redan nu tigga mediciner. Jag är framför allt intresserad av mediciner att injicera. Och där ett flertal olika läkemedel. Jag är även mycket intresserad rektala läkemedel, inte minst paracetamol. Teststickor för urin är högintressanta. Även läkemedel i tablettform kan vara av stort intresse. Det är förbjudet att föra ut alla narkotikaklassade läkemedel så det vill jag inte ha. Hör gärna av Er så snart som möjligt om Ni har något att erbjuda.

Så sammanfattningsvis: God Jul, Gott nytt år, tacktacktack och vi hörs.
Lasse

Bilden nedan föreställer en kompis som är julvacker.

Leave a Reply

Your email address will not be published.