Det planerade årsmötet 24/3 skjuts upp!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.

Till medlemmarna i Bombali Health Development

Det planerade årsmötet 24/3 skjuts upp!

Bakgrund: Styrelsen sände 17/3 denna fråga till alla medlemmar:
1) Ska årsmötet skjutas upp, med ny tid som beslutas så snart omständigheterna blir klarare?
2) Kan nuvarande styrelse ges mandat att kvarstå tills mötet hållits?

Medlemmarnas svar är entydigt. 64 svar har inkommit. På fråga 1 har det kommit 62 ja-svar, på fråga 2 63 ja-svar.

Styrelsen återkommer så snart det går med ny tid!

För styrelsen
Anders Göransson
ordförande

Leave a Reply

Your email address will not be published.