Covid-19 i Sierra Leone

Covid-19, hur påverkar det vår verksamhet?
I Sierra Leone finns drygt 60 kända fall, men mörkertalet är troligen stort. Initialt spreds ett rykte att sjukvården avsiktligt spred Sars-Cov-2-viruset med det ryktet har nu lagt sig. Troligen pga av detta rykte hade vi en tillfällig nedgång av patienter men patientantalet ökar nu igen. Tyvärr har många patienter varit svårt sjuka och flera barn har avlidit. Antalet örtförgiftade barn har ökat och det kan ha ett samband med rädslan för Covid-19. Rädslan för viruset är mycket stor och jag tror att rädslan kommer att döda betydligt fler är sjukdomen, detta då man inte söker vård för behandlingsbara sjukdomar alls eller väldigt sent. Utegångsförbud och andra åtgärder har försämrat de redan fattiga människornas ekonomi så att barn har kommit in akut undernärda. Igår 23 barn på avdelningen varav 5 med undernäring. Trots att vi bara har 23 barn räddar vi kanske fler liv än någonsin då barnen är så sjuka men vi har även fler dödsfall vilket sliter hårt på personalen. Jag skulle gärna resa ner men landet har stängt gränserna helt. Vi har haft lite tekniska problem med överföringen av pengar men nu fungerar det normalt och problemen ledde inte till några bekymmer för avdelningen. Trots att ingen kan resa ner har vi god kontroll på att pengarna till 100% går ”rätt”.

Hur drabbar då Covid-19 en fattig, mycket ung befolkning i ett varmt land i jämförelse med t ex Sverige. Svaret är enkelt: Ingen som vet, ingen som vet. Den enda kunskap som finns är att med all sannolikhet, som jag skrev ovan, kommer fler att avlida av man inte söker vård pga av rädslan för Covid-19 samt de åtgärder statsmakterna vidtar. Detta gällde t ex även under ebolaepidemin.

Sverige: Covid-19 leder till flera problem för oss. Vi får betydligt mindre spontana pengar (vilket ju är förståeligt). Vi kan inte hålla några föredrag om vår verksamhet vilket även leder till färre bidrag.Vårt medlemsmöte kommer att vara utomhus och ganska kort.
Men var inte orolig för framtiden. Det är självklart att vi tillsammans fixar detta.

Virtuell karantänkram
Lasse
Bilderna
Alla tre barn på bättringsvägen. Alla var kritiskt sjuka vid inkomsten, två i malaria och ett i komplicerad TBC. Inget av barnen hade överlevt mer än dagar utan sjukhusets omsorger.

Leave a Reply

Your email address will not be published.