Vår blogg

Bloggen bidrar till ett av BHDs viktigaste kännetecken – öppenhet och transparens. Vår läkare Lars Seligman och andra som deltar i verksamheten skriver regelbundet och öppet om vad som händer, på vår Facebooksida/-grupp och i bloggen här på hemsidan. I dessa inlägg – som berör både verksamheten på plats i Sierra Leone och det viktiga arbetet hemma i Sverige – får både glädjeämnen och problem plats, och som läsare får man en tydlig inblick i hur de värdefulla bidragen används.

Ett nytt barn med grav anemi med blodvärde 40.

God kväll alla härliga läsare! Bara barnavdelningen idag: När jag kom till avdelningen i morse visade det sig att sex barn, varav fem hade malaria, kommit in i natt. Samtliga hade fått…